Wat doet Pd&C?

Teamvorming

In een teamvormingssessie ervaar je hoe een team tot stand komt. Verder ondervind je aan den lijve wat groepsdynamiek betekent en hoe dat door de verschillende teamleden wordt ervaren. Tevens ontdek je dat het resultaat van een team veelal beter is dan wanneer je het alleen zou doen.

Door middel van Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) ontdek je het karaktertype van jezelf. Je krijgt meer inzicht in hoe jij bent, wat je drijfveren zijn en waarom je reageert en handelt zoals je dat doet. Door dit inzicht krijg je meer stuur op reacties naar anderen. Je zult ervaren dat er meer mensen zijn die op dezelfde wijze werken en reageren,en ook juist heel anders. Doordat je ook inzicht krijgt in de reactie en handelwijze van de ander ben je in staat om beter te begrijpen wat de ander beweegt en kun je daar effectief op reageren. Het geeft je handen en voeten voor de omgang met voor jou “lastige” lieden.

Tenslotte krijg je meer zicht op je eigen kwaliteiten. Je leert tevens de kwaliteiten van de ander te ontdekken en wellicht, te waarderen.

MBTI® aangevuld met in de praktijk beproefde oefeningen is een hulpmiddel om jou en je groep meer inzicht te geven in de onderlinge interactie.

Kortom, na deze workshop heb je een aantal vaardigheden opgedaan waardoor je met plezier en op een effectieve wijze samen met je team aan de slag kunt.