Wat doet Pd&C?

Creatief probleem oplossen

Buiten de vaste patronen denken, loskomen, iets heel anders bedenken, out of the box.

Creatief bouwen met spaghetti en spekschuimHeb je dat ook wel eens, dat je een probleem hebt en denkt, er is geen oplossing voor mogelijk. Hoe ga ik dit nog ooit oplossen. Alle mogelijkheden heb je al geprobeerd, maar toch nog steeds geen oplossing. Langzaam aan zit je dan met je handen in het haar. Pd&C ondersteunt je om op een gestructureerde en creatieve wijze tot een oplossing te komen. Dit kan zowel met groepen als op individuele basis.

Behalve probleemoplossing begeleidt Pd&C ook groepen bij werkbijeenkomsten, waar in een geconcentreerde tijdsspanne een product moet worden afgeleverd.

Tevens ondersteunt Pd&C je wanneer je alleen, of met een groep een visie moet ontwikkelen of een strategie moet bepalen.

Of een kick-off meeting voor je project.