Wat doet Pd&C?

MBTI

De wereld is voortdurend in beweging. Op het werk, thuis en daar buiten komen veel veranderingen, onzekerheden en uitdagingen op ons af. De één reageert heel anders op veranderingen dan de ander. Niet beter of slechter, maar anders. Ieder mens heeft zijn eigen manier om met veranderingen om te gaan.

Hoe we op veranderingen reageren, uit zich in je gedrag. In de meest extreme vorm, wanneer mensen in de stress schieten, kunnen ze ineens heel ander gedrag gaan vertonen. Stressfactoren zijn onder meer reorganisaties, een nieuwe afdeling, een nieuw team. Veranderingen dus. Inzicht in je getoonde gedrag is een eerste stap om jezelf en je eigen karakter beter te leren begrijpen.

Met behulp van Myers Briggs Type Indicator® (MBTI®) krijg je meer inzicht in wat je eigen gedrag veroorzaakt, hoe het komt dat je doet zoals je doet. Daarbij wordt gekeken naar waar jij je energie vandaan haalt, de wijze waarop je informatie opneemt, hoe je tot beslissingen komt en hoe je in het leven staat, kortom je levensstijl. Aan de hand van een officiële, gevalideerde vragenlijst en oefeningen verschaffen we jou meer inzicht in je eigen gedrag.

Ook is het mogelijk om MBTI® te gebruiken bij teamvorming, want naast een beter begrip van je eigen gedragingen krijg je ook inzicht in het gedrag van de ander, je teamleden. Daarbij geeft MBTI® een ‘gezamenlijke taal’ aan je team zodat je het er met elkaar nog eens over te hebben.

Als gecertificeerde MBTI® counselors hebben we toegang tot de laatste ontwikkelingen en onderzoeken op het gebied van MBTI® en maken we gebruik van het meest recente materiaal, literatuur, vragenlijsten, etc.