Wat doet Pd&C?

MBTI in het kort uitgelegd

Net zoals de meeste mensen een voorkeur hebben voor links- of rechtshandigheid, zo hebben we ook allemaal voorkeuren voor wat ons gedrag en persoonlijkheid betreft.

Heb jij je ooit afgevraagd waarom je veel makkelijker met de ene mens kunt omgaan dan met de andere? Heb je een idee waarom je sommige mensen aantrekkelijker vindt dan de andere. Of waarom ze, zelfs bij een eerste contact, jouw taal lijken te spreken? En hoe komt het dat je gestresst raakt in de ene situatie terwijl iemand anders hier net door uitgedaagd en gestimuleerd wordt?

Antwoorden op deze en zulk gelijke vragen kun je vinden als je een aantal heel gewone persoonlijkheidsverschillen goed bekijkt. We delen een aantal hele specifieke persoonlijke eigenschappen of voorkeuren met andere mensen en precies tot die mensen voelen we ons vaak aangetrokken. Onze natuurlijke voorkeuren beïnvloeden waar we van houden en waarvan niet en verklaren mogelijk waarom we in bepaalde situaties stress ondervinden. Myers Briggs Type Indicator® (MBTI®) verklaart een aantal van die persoonlijkheidsverschillen en kan je helpen je eigen behoeften, motivatie en gedragspatronen te begrijpen en inzicht te geven in hoe je persoonlijkheid zicht heeft ontwikkeld in de loop van je leven. Het geeft je ook inzicht in hoe en waarom anderen van jou verschillen en het helpt je die verschillen te waarderen.

De persoonlijkheidstheorie MBTI® is gebaseerd op het werk van de Zwitserse psychiater Carl Jung (1875-1961). Jung merkte op dat het leeuwendeel van het menselijk gedrag dat op het eerste gezicht willekeurig lijkt, in werkelijkheid een duidelijk voorspelbaar patroon volgt die gerelateerd is aan een aantal fundamentele persoonlijkheidsverschillen. In zijn boek “Psychologische Types” beschrijft Jung enkele van die persoonlijkheidsverschillen bij normale, gezonde mensen. Die verschillen geven onze talenten sterkten aan, ze beïnvloeden ons gedrag, hoe we communiceren en met elkaar omgaan in het dagelijks leven, thuis of op het werk.

De Myers-Briggs Type Indicator®, is een zelfscorende vragenlijst, hij wordt gebruikt om mensen hun persoonlijkheidstype te helpen bepalen. Het MBTI instrument werd ontwikkeld door Isabel Myers en haar moeder Katharina Briggs in de jaren veertig. Na meer dan 50 jaar onderzoek en ontwikkeling is het vandaag de dag een van de meest gebruikte persoonlijkheidsvragenlijsten ter wereld. Wij helpen je door middel van de vragenlijst en een persoonlijke feedbacksessie om je kennis te laten maken met de 16 persoonlijkheidstypen en je jouw natuurlijke voorkeur te ontdekken.

Als je de MBTI® graag zou willen invullen en een feedbacksessie zou willen ontvangen of meer informatie zou willen ontvangen over de MBTI® neem dan contact met ons op: