Wat is Pd&C?

Wie zijn wij?

IdaPd&C wordt gevormd door Ida Spronk met daarachter een uitgebreid netwerk van facilitatoren, procesbegeleiders en trainers.

Ida Spronk (1974) is van huis uit civiel-ingenieur. In haar werk heeft ze veel met groepen gewerkt, onder meer brainstormsessies voor het creatief oplossen van problemen.

Na een gedegen opleiding voor dat vakgebied bij het Creative Problem Solving Institute (CPSI) heeft ze zich verder ontwikkeld op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en teamvorming. Zij hanteert daarbij het model van Myers-Briggs en is gecertificeerd MBTI counsellor. De afgelopen jaren heeft zij haar kennis aangevuld met een twee tal NLP opleidingen aan het IEP in Nijmegen. Op dit moment is zij bezig met de ECHA opleiding aan de Radboud universiteit Nijmegen. Zij leert hier hoogbegaafde basisscholieren te begeleiden. Werken met mensen is haar lust en haar leven.