Wat is Pd&C?

Ervaringen

Pd&C heeft ruime ervaring met het begeleiden van groepen, van kinderen tot volwassenen, van werkvloer tot hoger management. De setting van deze bijeenkomsten betreft onder meer: begeleiding van hoogbegaafde kinderen, werkbijeenkomsten, teamvorming, probleemoplossen, visievorming en strategieontwikkeling. Verder heeft Pd&C ervaring op het gebied van individuele counseling en coaching.

Bedrijven die je voor gingen: Diverse onderdelen van Rijkswaterstaat, OGD-advies, Belastingdienst Brabant.