Wat is Pd&C?

Wat zijn de drijfveren van Pd&C?

Pd&C is een bureau dat je adviseert op het gebied van teamvorming, persoonlijke ontwikkeling en procesbegeleiding.

Wij gaan er van uit dat een beter begrip van jezelf kan leiden tot een beter begrip van de ander. Een beter begrip van de ander leidt tot een beter verlopende samenwerking. En misschien kan dat bijdragen aan het verminderen van conflicten en onenigheden.

Wij ondersteunen zowel individuen als groepen en hopen dat de wereld daar een beetje beter van wordt.